تماس با ما
لوگو لیوا فارما

021 9101 70 41

021 8835 96 73

info[@]levvapharma.com

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم، پردیس شمالی دانشگاه تهران، ساختمان شماره دو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، واحد 303، کد پستی : 1439813174