تست های آنلاین قاعدگی

آزمون هایی که با دقت طراحی شدن تا به شما کمک کنند شناخت بهتری از پریود و قاعدگی خودتون بدست بیارید! 

لیوافارما رو فالوکن! تست ها جدید و آموزنده مرتبط با قاعدگی تو راهه !

تست انتخاب سایز کاپ قاعدگی !

با جواب به چند سوال سایز لیواکاپ مناسب خودت رو پیدا کن!

تست انتخاب محصول قاعدگی مناسب من!

نمی دونی چه محصولی فیت قاعدگیته؟!

تست تعیین شدت قاعدگی

نمیدونی شدت قاعدکیت نرماله یا نه؟